Welke typen warmtepompen zijn er?

Een warmtepomp zorgt op een duurzame manier voor warm water, het verwarmen en tevens ook het koelen van uw huis. Het is een milieuvriendelijke vervanger voor een cv-ketel. Bovendien zit op veel warmtepompen subsidie en is het in veel gevallen een interessante investering.

Algemeen kan gesteld worden dat een warmtepomp meestal is voorzien van een binnendeel, dat lijkt op een HR-ketel, soms wat kleiner, soms wat groter. Hoe het buitendeel eruit ziet hangt af van het soort en de warmtebron. Daarnaast maakt elke warmtepomp gebruik van een koudemiddel om de warmte van de bron te winnen en in de woning te brengen.

Maar welke warmtepomp moet je kiezen? Er zijn diverse typen beschikbaar, vaak is er wel één te vinden die bij jouw situatie past. Op deze pagina beschrijven we de belangrijkste typen warmtepompen, zodat je kunt vergelijken en ontdekken welke warmtepomp bij jou past.

Hieronder worden de 5 meest voorkomende soorten beschreven. Daarnaast zijn er vele tussenvormen of varianten van de beschreven typen beschikbaar.


Ga direct naar:

Lucht/lucht warmtepomp
Lucht/water warmtepomp
Bodem/water warmtepomp
Water/water warmtepomp
Hybride warmtepomp


Lucht/lucht warmtepomp – Airco

De lucht/lucht warmtepomp is een type dat warmte uit de buitenlucht wint om het huis te verwarmen. We kennen deze warmtepomp ook als airco-installatie. In het buitendeel wordt warmte uit de buitenlucht gewonnen en overgedragen aan het koudemiddel. Het binnendeel haalt vervolgens warmte uit het koudemiddel en geeft dit direct af aan de binnenlucht. Met deze warme lucht wordt de ruimte vervolgens verwarmd. De ruimtes kunnen niet verwarmd via radiatoren, maar bijvoorbeeld via plafond- en wandunits.

Dit type wordt dan tevens vaak ingezet worden om te koelen. Daarom wordt de lucht/lucht warmtepomp veel toegepast in ‘warme’ landen. In Nederland wordt dit type bijvoorbeeld toegepast in hotels. Daar hoeven ruimtes niet constant verwarmd te worden, alleen als er gebruik van wordt gemaakt. Dit type komt het meest overeen met de bekende koelkast, wat in feite een (kleine) warmtepomp is.

Lucht/lucht warmtepomp

Een lucht/lucht warmtepomp heeft altijd de beschikking over energie uit de buitenlucht, ook in de winter. Dit komt door het principe dat er bij 0°C nog steeds energie aanwezig is in onze omgeving. Al ervaren wij 0°C als koud, op een andere temperatuurschaal is het nog altijd 273 Kelvin. Er zit nog voldoende energie in de lucht om zelfs door middel van een warmtepomp jouw huis te verwarmen. Voordeel is dat dit type eenvoudig te installeren is. Het nadeel van een lucht/lucht warmtepomp is dat het als minder comfortabel kan worden ervaren. Dit komt door de constante luchtstroom die voor een tocht- of trek-ervaring kan zorgen. En bij zeer koud weer kan bijverwarming nodig zijn.

De lucht/lucht warmtepomp komt NIET in aanmerking voor de nationale investeringssubsidie op warmtepompen, de ISDE.


Lucht/water warmtepomp

De lucht/water warmtepomp haalt de energie ook uit de lucht. Uit de omgevingslucht, buitenlucht of ventilatielucht wordt warmte onttrokken en overgedragen aan het koudemiddel. In het binnendeel wordt de warmte van het koudemiddel overgedragen aan het afgiftesysteem in de woning en/of aan het warm tapwatersysteem. Het afgiftesysteem is vaak (bestaande) radiatoren of vloerverwarming.

Lucht/water warmtepomp

Net als bij de lucht/lucht warmtepompen kunnen lucht/water warmtepompen ook in de winter energie uit de lucht halen. Dit type kan zowel gebruikmaken van buitenlucht als van ventilatielucht.
Zerogas levert de lucht-water warmtepompen van de merken Panasonic en Samsung.

Warmtepompen op ventilatielucht

Het gebruik van ventilatielucht als bron is vooral interessant voor woningen waar mechanische ventilatie wordt toegepast. Bij mechanische ventilatie wordt warme binnenlucht naar buiten geblazen. Tegelijkertijd wordt frisse lucht de woning ingetrokken via ventilatieroosters. Dit is goed voor het binnenklimaat, maar wel zonde van de energie. Door de huidige ventilatiebox te vervangen door een ventilatielucht warmtepomp wordt er warmte onttrokken uit de warme binnenlucht. Hiermee wordt een deel van de warmte teruggewonnen. De ventilatieluchtwarmtepomp kan ingezet worden voor ruimteverwarming of voor warm tapwater bereiding.


Bodem/water warmtepomp

De warmtebron bij dit type is een buizensysteem in de bodem en staat daarom ook wel bekend als grondgebonden warmtepomp. Dat kan horizontaal in de ondiepe ondergrond, maar meestal wordt een verticale bron toegepast. Dit type bron wordt een gesloten bron of gesloten lus genoemd. Door dit systeem loopt een vloeistof met antivries (glycol/brine) of kraanwater (gedemineraliseerd), die warmte uit de grond wint. Deze laagwaardige warmte wordt omgezet in hogere temperatuur warmte en hiermee wordt het huis en tapwater verwarmd. Voor nieuwbouwwoningen is dit type een veel toegepaste techniek, maar ook bij bestaande woningen is deze mogelijk als er een tuin aanwezig is. Voordeel van dit type warmtepomp is dat je hiermee bijna gratis de woning kunt verkoelen.

Het aanleggen van een bodembron is een intensieve klus en in het geval van een verticale bodemwarmtewisselaar (VBWW) is er een speciale boorwagen nodig. Hierdoor is de investering voor dit type vaak hoger dan de andere types. Hier staat tegenover dat met bodem/water warmtepompen de beste prestaties te halen zijn.

Bodem/water warmtepompen


Water/water warmtepomp

Dit type haalt energie uit grondwater. Er worden 2 putten geslagen en daaruit wordt grondwater omhoog gepompt. Hier wordt warmte uit gewonnen en het afgekoelde grondwater wordt weer terug in de grond gepompt. De energie wordt gebruikt om het huis en tapwater te verwarmen. Een groot deel van de installatie bevindt zich dus onder de grond. Dit type bron wordt een open bron genoemd en is ook wel bekend als warmte en koude opslag (WKO). Om de bodem niet te verstoren, dient de warmte- en koudevraag in balans te zijn. Daarom is bijvoorbeeld koelen in de zomer noodzakelijk om de bron op te laden.

Water/water warmtepompenOmdat het boren naar een grondwaterlaag een relatief dure aangelegenheid is, wordt deze techniek alleen uitgevoerd met een grote capaciteit en wordt deze normaliter toegepast voor meerdere woningen of een groter utiliteitsgebouw.


Hybride warmtepompen

Een hybride warmtepomp of hybride ketel is een combinatie van een hr-ketel en warmtepomp. In de meeste gevallen wordt een luchtwarmtepomp toegepast in de hybride variant, omdat deze makkelijk toepasbaar is. In landen met een fijnmazige gasinfrastructuur, zoals Nederland, is de hybride variant een interessante optie om het gasverbruik te verlagen. Het grootste deel van het jaar zorgt de warmtepomp, die de lucht (ventilatie- of buitenlucht) als warmtebron gebruikt, voor het verwarmen van het huis. Alleen voor het maken van tapwater en het verwarmen van het huis tijdens extreem koude dagen wordt de hr-ketel nog gebruikt. In enkele gevallen levert dit type ook een deel van de warm tapwatervraag.

Hybride warmtepompen

Een groot voordeel van een hybride warmtepomp is dat het systeem bij een bestaande cv-ketel geplaatst kan worden. Bovendien kan dit type in nagenoeg iedere woning worden toegepast. Vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren zijn geen randvoorwaarde. Het grootste deel van het stookseizoen is het immers niet zeer koud, zodat ook gewone radiatoren bij een relatief lage watertemperatuur ruimschoots voldoende verwarmingscapaciteit hebben.

De hybride warmtepomp maakt de warmtevoorziening een stuk duurzamer, terwijl je als bewoner de gebruikelijke zekerheid en comfort ervaart, ook bij zeer lage buitentemperaturen. Ook de hybride komt in aanmerking voor subsidie.

Bekijk welk type warmtepomp bij uw woning past