Wie in een woning met een warmtepomp, zonnepanelen of isolatie woont, maakt zich dankzij die maatregel gemiddeld veel minder zorgen over zijn of haar energierekening. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Bovendien geeft een meerderheid – in het geval van warmtepompen 85 procent – van de respondenten aan tevreden of zeer tevreden met de duurzame maatregel te zijn.

In het onderzoek van de NVDE werden enerzijds bewoners van woningen zonder duurzame maatregelen ondervraagd, en anderzijds bewoners van woningen met een warmtepomp, pv-panelen, isolatie of een combinatie daarvan. Ook zijn mensen ondervraagd die over een elektrische auto beschikken.
Van de bewoners van woningen zonder duurzame maatregelen geeft de helft aan zich zorgen te maken over de ontwikkeling van de energierekening. Bij bewoners van woningen met minimaal één van de genoemde maatregelen is dat 39 procent; bij woningen met twee of meer maatregelen is het 31 procent. Van de bewoners met een warmtepomp geeft 60 procent aan dat die installatie tot kleinere zorgen over de energierekening leidt; bij bewoners met pv-panelen is dit zelfs 70 procent.

Maatregelen als ‘zorgenverlichters’

Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE, is aangenaam verrast door de uitkomsten van het onderzoek. “Uiteraard is bekend dat verduurzaming leidt tot lagere energiekosten”, vertelt hij. “Maar dat het bij zoveel mensen in dit onderzoek zorgen over de energierekening weg kan nemen, had ik niet verwacht.” Volgens Van der Gaag tonen de cijfers dan ook aan dat duurzame maatregelen ‘zorgenverlichters’ zijn. “Verduurzaming is de meest structurele oplossing voor een betaalbare en voorspelbare energierekening”, stelt hij. “Warmtepompen, zonnepanelen, isolatie en elektrische auto’s geven grip op energiekosten.”

‘Bereikbaar maken voor iedereen’

Volgens Van der Gaag zouden deze maatregelen voor iedereen bereikbaar moeten worden gemaakt. “Bijvoorbeeld door grootschalige aanpak van woningverbetering in oude wijken, een snelle uitrol van zonnepanelen op daken van huurhuizen, en het bereikbaar maken van elektrische auto’s voor mensen met lagere inkomens. Het is belangrijk dat verduurzaming voor iedereen bereikbaar wordt.”

Trots op de installatie

In het onderzoek geeft 85 procent van de respondenten met een warmtepomp aan er tevreden over te zijn. Dit is min of meer een bevestiging van de uitkomsten van eerder onderzoek dat is uitgevoerd door Installatiemonitor. In het NVDE-onderzoek gaat het zowel om woningeigenaren als huurders met een warmtepomp. Driekwart van deze respondenten stelt bovendien trots op de installatie te zijn, en 80 procent ervan zou ‘met grote waarschijnlijkheid’ opnieuw een warmtepomp laten installeren, als ze nu voor die beslissing zouden staan.

Aanschafproces en installatie

Een andere uitkomst is dat 70 procent van de warmtepompgebruikers aangeeft ‘zeer tevreden’ of ‘tevreden’ te zijn over het aanschafproces en de installatie van hun warmtepomp. Een klein deel is er ‘ontevreden’ (11 procent) of ‘heel ontevreden’ (2 procent) over; voor 14 procent is de vraag hierover ‘niet relevant’. Waarschijnlijk betreft die laatste categorie mensen die niet bij de aanschaf betrokken waren. Van der Gaag noemt dit ‘opbeurende’ cijfers: “Dat zoveel mensen tevreden zijn over het proces rond aanschaf en installatie is een compliment voor de installatiesector. Daar ligt veel druk, mede door personeelsgebrek. Blijkbaar weet men over het algemeen prima installatiewerk te leveren.”

Bron: Vakblad Warmtepompen