Basiseigenschappen en voordelen van vloerverwarming

Hoewel convectoren en LTV-radiatoren een opmars maken, wordt bij een warmtepomp nog altijd vaak voor vloerverwarming als afgiftesysteem gekozen. Ook met vloerverwarming kan ’s zomers worden gekoeld, en doordat koeling of verwarming plaatsvindt over een grote oppervlakte, wordt een gelijkmatige temperatuur gecreëerd.

Vloerverwarming werkt met een systeem waarbij slangen op 10 tot 15 centimeter afstand van elkaar in of onder de vloer liggen. De aanvoertemperatuur ligt rond de 35 graden, wat voldoende is om de vloer tot maximaal 29 graden (in woonverblijven) of 33 graden (in de badkamer) te verwarmen. Vloerverwarming is geschikt voor toepassing met verschillende typen warmtepompen die warm water afleveren.

‘Nat’- en ‘droog’-bouw

Als het om de aanleg van vloerverwarming gaat, wordt vaak over ‘natte’ en ‘droge’ systemen gesproken. Bij een ‘droog systeem’ worden de leidingen in vloer aangebracht in een voorgevormde constructie van piepschuim of polystyreen. Onder de leidingen liggen aluminium of gegalvaniseerd metalen profielen die voor goede warmtegeleiding zorgen. Hierdoor kan warmte sneller worden afgegeven. Bij een ‘nat systeem’ worden de leidingen direct in de nog natte dekvloer gelegd. Daarbij wordt de deklaag gewapend, omdat de verwarmingsbuizen krimpen en uitzetten door verwarming en afkoeling.

Sleuven frezen

Bij renovatieprojecten waar al een (niet-houten) vloer in ligt, kunnen sleuven in de deklaag worden gefreesd, om er vervolgens de leidingen in te leggen. Hierbij komen de leidingen vlak onder de vloerbedekking zoals laminaat te liggen. Dit zorgt ervoor dat er relatief weinig warmteverlies is en de ruimte snel wordt verwarmd.

Voordelen vloerverwarming

Vloerverwarming biedt – zeker in combinatie met een warmtepomp – verschillende voordelen die verklaren waarom het nog altijd een populair afgiftesysteem is. We zetten drie belangrijke voordelen op een rij.
• Koeling
In combinatie met een warmtepomp kan vloerverwarming ook worden gebruikt om te koelen. Door koel water door de leidingen te pompen, kan de kamertemperatuur met ongeveer 4 graden worden verlaagd. Om te voorkomen dat condens ontstaat, geldt de richtlijn dat er geen water koeler dan 16 graden Celsius door de slangen moet worden gepompt. Bij heel warm weer – denk aan temperaturen boven de 30 graden – is de luchtvochtigheid vaak hoog en kan het dauwpunt boven de 16 graden liggen; in dat geval is het verstandig om de watertemperatuur hoger dan 20 graden te houden. Overigens is het ook verstandig om de badkamer helemaal niet te koelen, om vochtproblemen te voorkomen.
• Comfort
Doordat een ruimte gelijkmatig wordt verwarmd, ervaren bewoners het binnenklimaat als comfortabel. In een woning waarin meerdere kamers zijn voorzien van vloerverwarming die is aangesloten op dezelfde warmtepomp, kan zoneregeling ervoor zorgen dat in iedere ruimte de gewenste temperatuur wordt gerealiseerd.
• Ruimte en stof
In een ruimte waar vloerverwarming wordt toegepast kunnen de radiatoren worden weggehaald (of achterwege blijven, in geval van nieuwbouw). Veel mensen vinden dat een fraaier gezicht, het geeft ruimte om een kamer anders in te delen en het voorkomt het probleem van stofophoping onder of achter radiatoren.

Weersafhankelijke regeling

Een nadeel van lagetemperatuursystemen – en zeker van vloerverwarming – is dat ze nogal traag reageren. Eindgebruikers wordt daarom vaak geadviseerd om de temperatuur in de woning zo constant mogelijk te houden. Om toch rekening te houden met seizoensgebonden comfortwensen kan weersafhankelijke regeling worden geïnstalleerd. Daarbij wordt de buitentemperatuur gemeten en (soms proactief) worden geanticipeerd op schommelingen in de buitentemperatuur.

Combinatie met convectoren

Een andere mogelijkheid om toch ‘te spelen’ met de binnentemperatuur, is door te kiezen voor een combinatie waarbij naast vloerverwarming ook convectoren of radiatoren worden geplaatst. Die kunnen in de winter desgewenst voor snelle opwarming van de ruimte zorgen. Uiteraard gaat dit wel ten koste van een van de genoemde voordelen: er wordt ruimte ingeleverd en er is de mogelijkheid van stofophoping.